Vodnář   24.1.2017   Milena


Kurzy

(13. - 15. 1. 2017 VELETOV U KOLÍNA) - "PROJEKT ZLATÉHO LVÍHO ROUNA: VHLED DO ENERGO-GEOGRAFICKÉ ANATOMIE ZEMĚ DVOUOCASÉHO LVA"

datum místo přednášející volná místa finanční požadavky
13.01.2017 - 15.01.2017 Školící centrum VELETOV u Kolína Jaroslav Chvátal 0 3000.00 CZK
(bez ubytování a stravy)

DRUHÉ STUDIJNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ "ZLATÉHO LVÍHO ROUNA". DO TOHOTO STUDIJNÍHO PROJEKTU JE JEŠTĚ MOŽNÉ SE DODATEČNĚ PŘIHLÁSIT SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁNÍM STUDIJNÍHO MATERIÁLU. TI KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI JIŽ PRVNÍHO STUDIJNÍHO SETKÁNÍ, NEMUSÍ ZNOVU VYPLŇOVAT PŘIHLÁŠKU. BUDOU KONTATOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍ SMS.

zobrazit více informací

(20.1 - 22.1. 2017 HORNÍ LOMNÁ U JABLUNKOVA) - "INKARNOLOGIE"/"RA - ZÁKON JEDNOTY": KOMBINOVANÉ STUDIUM

datum místo přednášející volná místa finanční požadavky
20.01.2017 - 22.01.2017 HORNÍ LOMNÁ, chata Lačnov Jaroslav Chvátal 5 3000.00 CZK
(bez ubytování a stravy)

Vážení přátelé, již na začátku nového roku 2017, se Vám otevírá jedinečná možnost kombinovaného studia dvou velmi renomovaných oborů "Inkarnonologie" a "RA - Zákona Jednoty" s rozšířeným výkladem včetně praktických cvičení, metod a postupů. Oba dva obory nebyly doposud v České a Slovenské republice prezentovány. Vyjimečnost obou dvou studijních oborů je deklarována již tím, jak často ve svém výkladu se například dr. David Wilcock na tyto zdroje (přdevším na Zákon Jednoty) obrací a cituje je. U "Zákona Jednoty" budou mít nší studenti navíc k dispozici informace, které stojí výrazně nad rámcem oficiálně dostupných dat. Toto kombinované studium v sobě obsahuje dva velmi inkriminované a velmi důležité obory, které když jsou studovány pohromadě vstupují do nádherné synergie.

 

Kombinované studium "Inkarnologie"/RA - Zákona Jednoty" (s rozšířeným výkladem), je plánováno v základním studijním plánu na 3 roky systémem víkendových seminářů (pátek - neděle) 3x do roka (zima - jaro - podzim). Por zájemce poté bude k dispozici další nástavbová část. Studium je prezentováno takovým způsobem, aby jeho obsah (teoretickou a praktickou část) pochopil každý, se základním vědomostmi z oblasti esoterických a aleternativnéch disciplín. Další podrobnější informace jsou k dispozici po kliknutí na odkaz "více informací".

 

NA JAŘE 2017 BUDE ZALOŽENA STUDIJNÍ SKUPINA, KTERÁ BUDE FUNGOVAT VE ŠKOLÍCÍM CENTRU "VELETOV U KOLÍNA" !!!

zobrazit více informací

(9. 2 - 12. 2. 2017 LAČNOV) "MODRÉ SVĚTLO" - "UČENÍ STRÁŽCŮ"

datum místo přednášející volná místa finanční požadavky
09.02.2017 - 12.02.2017 HORNÍ LOMNÁ, chata Lačnov Jaroslav Chvátal 2 2000.00 CZK
(bez ubytování a stravy)

AKTUÁLNÍ TERMÍN JIŽ ROZBĚHMUTÉHO STUDIJNÍHO PPOJEKTU "MODRÉ SVĚTLO" PRO SKUPINY (A,B,C,D,E,F,G).

zobrazit více informací

(17. - 19. 2. .2017 VELETOV U KOLÍNA: ODBORNÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: "METODA POZITIVNÍ STIMULACE BIOENERGETICKÝCH TORZNÍCH POLÍ" - DRUHÁ ČÁST SEMÍNÁŘE

datum místo přednášející volná místa finanční požadavky
17.02.2017 - 19.02.2017 Školící centrum VELETOV u Kolína Jaroslav Chvátal 1 3500.00 CZK
(bez ubytování a stravy)

TERMÍN DRUHÉHO SEMINÁŘE PRVNÍ SKUPINY, KTERÁ ABSOLVOVALA PRVNÍ ČÁST VE DNECH 9. - 11. 12. 2016

zobrazit více informací

(24. - 26.2. 2017 - VELETOV U KOLÍNA): "ČTVRTÁ KONFERENCE NA TÉMA EXISTENCE TAJNÝCH KOSMICKÝCH PROGRAMŮ - SDÍLENÍ DAT S "BLUE AVIAN" A NOVINKY"

datum místo přednášející volná místa finanční požadavky
24.02.2017 - 26.02.2017 Školící centrum VELETOV u Kolína Jaroslav Chvátal 2 3000.00 CZK
(bez ubytování a stravy)

TATO V POŘADÍ JIŽ ČTVRTÁ KONFERENCE "BLUE AVIAN + ALIANCE SFÉR" V NÁVAZNOSTI NA TAJNÉ KOSMICKÉ PROGRAMY MÁ VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM UDÁLOSTEM A K UDÁLOSTEM PŘIPRAVOVANÝM V ROCE 2017 MIMOŘÁDNÝ CHARAKTER VRCHOLNÉ DŮLEŽITOSTI - VIZ. DETAILNÍ OBSAHOVÉ PORTFOLIO.

 

Zcela nový informátor způsobil nebývalý rozruch v komunitě výzkumníků fenoménu "UFO" a aktivit zástupců mimozemských civilizací svým prohlášením, že pracoval v několika tajných kosmických programech a zároveň přišel do kontaktu se skupinou mimozemských bytostí, které se objevily uvnitř naší sluneční soustavy. Přes našeho partnera ve Spojených Státech, se nám podařilo zajistit kompletní množství VELMI AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ  UVOLNĚNÝCH ČISTĚ PRO TUTO AKCI. Jde o informace v podobě textové, obrazové ale i v podobě video-materiálu. Účastnící této konference budou mít exkluzivní možnost získat komplexní sadu uvolněných dat a to přímo přímo od subjektu "GoodETxSG". Navíc bude možné během této konference interaktivním způsobem tomuto informátorovi položit 20 otázek na které bude jím osobně odpovězeno.

 

Informátor "Corey Good", je pravidelným příznivcům a účatsníkům konferencí, které jsou realizovány pod hlavičkou lektora a publicisty Jaroslava Chvátala, velmi dobře znám. Od léta loňské roku proběhly již dvě konference na téma tajných kosmických projektů, aktivit Aliance a "Bytostí Sfér", resp. "Blue Avian". Situace se začíná celkově přiostřovat. I z tohoto důvodu jsou na tuto třetí konferenci připravy materiály a témata velmi závažného charakteru. Konečně můžete posoudit níže dle obsahového profilu této konference.

 

Níže, je uvedený rozpis témat, které budeme na konferenci probírat. Jednoltivá témata jsou složena z více úrovňových informací. To znamená, že každé téma má několik informačních hladin, přičemž vědomí posluchače, se naladí na tu vrstvu, která odpovídá aktuálnímu duchovnímu a intelektuálnímu vývoji daného jedince. Také bychom chtěli upozornit, že všechna data uváděna v prezentovaných tématech pochází ze tří hlavních informačních zdrojů: 1) Subjekt "GoodETxSG", 2) Aliance Sfér, 3). Blue Avian (Ptačí bytosti). Jednoltivá témata nejsou členěna do konkrétních časů v jednoltivých dnech, neboť posloupnost jejich prezentace bude určena těsně před konferencí. U vybraných témat bude k dispozici doplňkový audio-vizuální materiál s výkladem.

 

UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE, ŽE I O TENTO DRUHÝ TERMÍN KONFERENCE MŮŽE BÝT VELKÝ ZÁJEM, (JE VOLNÝCH POUZE 20 MÍST), KTERÉ MOHOU BÝT OBSAZENY BĚHEM NĚKOLIKA DNÍ.  PŘIZPŮSOBTE TOMU TEDY I SVOU AKREDITACI.

 

U JIŽ AKREDITOVANÝCH POSLUCHAČŮ NA PRVNÍ TERMÍN TÉTO KONFERENCE, NENÍ MOŽNÝ PŘESUN DO TOHOTO DRUHÉHO TERMÍNU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

zobrazit více informacíTento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal