Váhy   23.9.2017   Berta


Přihláška

Pro přihlášení vyplňte a odešlete následující formulář. O přijetí přihlášky a dalším postupu Vás budeme informovat na Vaší e-mailovou adresu. Hvězdičkou * označená políčka musí být vyplněna pro úspěšné odeslání přihlášky.

typ akce: Kurzy
název: 22. - 24.9.2017 VELETOV U KOLÍNA - UČENÍ PLEJÁD
termín: 22.09.2017 - 24.09.2017
místo: Školící centrum VELETOV u Kolína, Česká republika
přednášející: Jaroslav Chvátal
cena: 3000.00 CZK
variabilní s.: 22092017

Na tuto přednášku/kurz se již nelze přihlásit


Studijní a obchodní podmínky

Účast na všech akcích pořádaných lektorem Jaroslavem Chvátalem je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Je-li zájemce aktuálně v lékařské péči, nebo pod dohledem lékaře, doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře o vašem záměru týkající se účasti na příslušné studijní akci.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude popoplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Zálohy na všechny vzdělávací akce vyjma přednášek a studijních aktivit „Modrého Světla“ činí 1000,- Kč a je třeba jí uhradit na účet 180624020/0300 - ČSOB a to nejdéle do 14-ti dnů před zahájením akce a zaslat potvrzení o úhradě na e-mail: chvatal@matrix-2001.cz.

Teprve po zaplacení zálohy a přijetí potvrzení o úhradě lektorem bude zájemce závazně přihlášen ke studiu.

Místo pořádání akce může být dodatečně změněno. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se zálohy v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.

Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci záloha v plné výši. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, záloha propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.

Speciální požadavky nechť student vepíše do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel akce se je bude snažit řešit ve prospěch studenta, ale tato možnost není dopředu zaručena. Na pozdější požadavky již nebude brán zřetel.

Provozovatel kurzů a přednášek si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení studijní akce.

Dne 1.5. 2009
Studio Esoterních Věd - Jaroslav Chvátal

souhlasím se studijními a obchodními podmínkami
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal