Panna   21.9.2018   Matouš


Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – Jaroslav Chvátal, místem podnikání Srbská 274/29, 700 30, Ostrava - Výškovice, IČO: 66889936, (dále jen „Lektor“) - poskytuji informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Pořádání vzdělávacích kurzů Modré světlo

Účel zpracování:

Přihlášení na vybrané kurzy pořádané Lektorem, platby kurzovného, naplnění zákonných požadavků, zejména předpisů o účetnictví.

Popis účelu zpracování:

Osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli řádně zaregistrovat na Vámi vybrané kurzy pořádané Lektorem, dále abychom mohli přijímat a zprocesovat Vaše platby za kurzovné, nebo platby za jiné produkty, či služby nabízené Lektorem. Vaše osobní údaje dále uchováváme ze zákonných důvodů, abychom mohli řádně vést naše účetnictví.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno jednak na plnění ze smlouvy o poskytování služby, kterou s námi uzavíráte přihlášením na vybraný kurz a dále pak na základě zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Základní Identifikační údaje (jako je jméno a příjmení), kontaktní údaje (jako je emailová adresa, poštovní adresa, případně telefonní číslo), IP adresu a číslo bankovního účtu.

Doba zpracování a archivace:

Vaše údaje uchováváme nejdéle 1 rok po ukončení příslušného kurzu, po této době budou Vaše osobní údaje smazány, ledaže se jedná o údaje, které nám právní předpisy ukládají uchovávat po delší dobu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje neposkytujeme obecně za žádným ne/komerčním účelem jiným společnostem nebo osobám, kromě níže uvedených výjimek:

 • Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
 • Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu zpřístupněny ke zpracování pověřeným osobám zpracovatelům, kteří zajišťují provoz a administraci webového portálu www.matrix-2001.cz a účetnictví pro Správce.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s námi ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

V souvislosti s uplatněním Vašich práv můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost na výše uvedené adrese, nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
www.uoou.cz


Aktuální
možnost studia
 • V současnosti není vypsán žádný volný termín přednášky/kurzu ani není možné se přihlásit do žádné ze tříd jednotlivých projektů.
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Září
2018
Po Út St Čt So Ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

statistika TopList


Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal