Blíženci   18.6.2018   Milan


Přihláška

Pro přihlášení vyplňte a odešlete následující formulář. O přijetí přihlášky a dalším postupu Vás budeme informovat na Vaší e-mailovou adresu. Hvězdičkou * označená políčka musí být vyplněna pro úspěšné odeslání přihlášky.

V současnosti není k dispozici žádný volný termín kurzu nebo přednášky.

Na tuto přednášku/kurz se již nelze přihlásit


Studijní a obchodní podmínky

Účast na všech akcích pořádaných lektorem Jaroslavem Chvátalem je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Je-li zájemce aktuálně v lékařské péči, nebo pod dohledem lékaře, doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře o vašem záměru týkající se účasti na příslušné studijní akci.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude popoplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Zálohy na všechny vzdělávací akce vyjma přednášek a studijních aktivit „Modrého Světla“ činí 1000,- Kč a je třeba jí uhradit na účet 180624020/0300 - ČSOB a to nejdéle do 14-ti dnů před zahájením akce a zaslat potvrzení o úhradě na e-mail: chvatal@matrix-2001.cz.

Teprve po zaplacení zálohy a přijetí potvrzení o úhradě lektorem bude zájemce závazně přihlášen ke studiu.

Místo pořádání akce může být dodatečně změněno. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se zálohy v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.

Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci záloha v plné výši. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, záloha propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.

Speciální požadavky nechť student vepíše do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel akce se je bude snažit řešit ve prospěch studenta, ale tato možnost není dopředu zaručena. Na pozdější požadavky již nebude brán zřetel.

Provozovatel kurzů a přednášek si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení studijní akce.

Dne 1.5. 2009
Studio Esoterních Věd - Jaroslav Chvátal

souhlasím se studijními a obchodními podmínkami


Aktuální
možnost studia
  • V současnosti není vypsán žádný volný termín přednášky/kurzu ani není možné se přihlásit do žádné ze tříd jednotlivých projektů.
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Červen
2018
Po Út St Čt So Ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

statistika TopList


Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal